10 cá dọn bể: Bút chì, Nô lệ, Otto, Longfin, Chuột, Sam...

10 loài cá dọn bể trong video này lần lượt là: cá chuột, cá bút chì, cá nô lệ hay cá bống vàng, cá otto, cá longfin, cá lau kiếng, cá sam, cá trường giang hổ, cá tỳ …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE