3/12 những loại chim cảnh avi đang được anh em săn lùng,Phượng hoàng đất,gõ kiến đầu rìu,bách thanh,

Phượng hoàng đất 650k
Gõ kiến đầu rìu 450k
Phướn 500k
Yến nhun 200k

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE