6.1. Thủ thuật format Word hữu ích nhất cần thiết nhất phải biết (P1)

Thủ thuật format/ hiệu chỉnh/thiết kế file báo cáo Word hữu hiệu, cần thiết nhất phải biết. Xem và thực hiện để tiết kiệm nhiều ngày/ nhiều tháng trong đời :). Hiệu chỉnh/format luận văn, báo cáo khoa học, báo cáo kinh doanh, đề cương dự án, báo cáo dự án …

2:00 Chọn khổ giấy A4 mặc định, để đổi máy tính không nhảy trang, đi in không nhảy trang, chuyển file pdf không nhảy trang
6:17 Chọn font mặc định, để không phải chỉnh tới chỉnh lui mỗi lần
11:09 làm sao tạo header/footer cho các phần khác nhau trong báo cáo. Làm sao tạo section trong file word, làm sao đánh trang các phần khác nhau cho word, làm sao làm một trang nằm ngang trong báo cáo vì có bảng dài (tạo riêng một section)
20:12 Đánh số đầu mục tự động, chỉnh một lần cho cả báo cáo (file), chỉnh hàng loạt trong 1 giây. Chỉnh các style thế nào? Đánh số đầu mục theo nhiều mức thế nào? chỉnh font chữ, size chữ, khoảng cách dòng (1.5 hay 2), canh dòng, thụt đầu dòng
26:36 làm sao bỏ kiểm tra lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp gây phiền và khó nhìn
32:45 Chèn mục lục tự động, hiệu chỉnh mục lục theo mong muốn. làm sao để mục lục có 4 mức đề mục
33:40 làm sao để một mục luôn ở đầu trang mới (Ctrl + enter)
40:29 Định vị nhanh chóng trong file báo cáo dài. Muốn đến mục cụ thể nào đó trong báo cáo làm sao nhanh nhất (cách sử dụng navigation pane, document map)
48:44 Làm sao cho dòng chữ nào đó hiện ra trong mục lục dù không được đánh số (đưa mục tóm tắt, tên báo cáo, đề tặng, danh sách bảng, danh sách hình … vào mục lục )
50:12 Làm sao bỏ đánh số đầu mục 1 (heading 1), bỏ đánh số trước chữ Chương

DOWNLOAD file format mẫu: https://drive.google.com/file/d/1anh48tOhbd_bH6DZMZjgERD6Lx2bIHri/view?usp=sharing

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE