Bắt hải sản trên bãi biển, Ốc Hương, Ốc đá | Sông Nước Cần Giờ - Châu Huỳnh.

Hôm nay Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh về thăm nhà sẳn dịp ra biển chơi: Bắt hải sản trên bãi biển, Ốc Hương, Ốc đá…
Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh mời mọi người cùng theo dõi video.

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE