Cách Làm Vòng Tay Handmade

Hướng dẫn cách làm vòng tay handmade/tình bạn bằng chỉ thêu, hạt nhựa, dây da và dây xích.
Cách làm son dưỡng môi quả dâu tây: https://www.youtube.com/watch?v=61QThc6chT0&index=1&list=PLAQNo3rdt602h0MdMlrNx48Wy4bmnaIAp
Cách làm son dưỡng môi quả dưa hấu: https://www.youtube.com/watch?v=1JjgNFMogII&index=2&list=PLAQNo3rdt602h0MdMlrNx48Wy4bmnaIAp

Music by Kevin Macleod (incompetech.com)
Vadodora, Sardana, Allada, & Bassa Island Game Loop

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE