Chim rừng mùa này khôn lắm // Sáng Chim Cảnh

Chim mùa này chỉ đến hót đấu loanh quanh con mồi, bay qua bay lại k chịu đến gần mồi đánh.
Đúng là nản

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE