"Cho ai leo cây" tiếng Anh là gì?

Tham gia nhóm luyện nghe nói miễn phí của MoonESL trên Facebook ngay hôm nay; https://www.facebook.com/groups/phatamtienganh/
Nắm được các cách diễn đạt trong chuyên mục “Mỗi ngày một từ mới” của MoonESL, chắc chắn bạn sẽ gây ấn tượng với người bản xứ trong giao tiếp. Các từ vựng này đặc biệt quan trọng khi bạn đi thi IELTS vì đây là những cách diễn đạt tự nhiên mà MooNESL chắt lọc trên kênh NPR của Mỹ. Chuyên mục này của cô Moon và thầy Quang hiện vẫn được đăng tải trên mục học tiếng Anh của www.vnexpresss.net.

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE