Chọn Suzuki XL7 hay Xpander? Khuyết điểm 2 xe là gì? | XE HAY

Chọn Suzuki XL7 hay Mitsubishi Xpander?

Fanpage: http://facebook.com/xehay
Facebook HÙNG LÂM: https://web.facebook.com/tonypham.xehay

Liên hệ: noidung@xehay.vn
#Xpander #XL7 #Rush

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE