Có ai giải thích giúp đây gọi là gì không?

Mình đã hỏi một vài người ở đây nhưng họ vẫn chưa biết rõ mục đích của việc làm này sẽ mang lại ý nghĩa tâm linh nào. Nhờ mọi người cùng giải đáp …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE