Cùng Chơi Conan Exiles #15 Khám Phá Unnamed City

► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ

? Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng.

?https://playerduo.com/sorengaming (hỗ trợ thẻ dt)

►Cấu Hình Máy Mình!
GPU: GeForce GTX 1070
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Memory: 32 GB RAM (31.95 GB RAM usable)
Current resolution: 3840 x 2160, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro
#conan #conanexiles #sorengaming

Cùng Chơi Conan Exiles #15 Khám Phá Unnamed City

Cùng Chơi Conan Exiles #15 Khám Phá Unnamed City


Tác giả: Soren Gaming

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *