Đăng nhập và thiết lập các thông tin cần thiết trên trang chủ bằng UX Builder

Ngoài thiết lập trang chủ đối với các trang như giới thiệu, liên hệ chúng ta cũng có thể bấm vào từng trang chọn sửa bằng UX Builder

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE