Đàm Đạo 05-06-2021 - Giải Đáp Những Vấn Đề Kênh Youtube - Thích Thiện Tài

⫸ Xem Tất Cả Video: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC8e_esl6luk4T2IdKR4nt7K
Facebook Nhóm: https://fb.com/groups/thichthientaicom – Zalo Thầy: 001 951 772 8739
Facebook Thầy: https://fb.com/thichthientai
⫸ Bình luận vui lòng lịch sự (nếu không sẽ bị loại khỏi kênh)

Người giảng: Thích Thiện Tài
Địa điểm: Chesapeake, Virginia, Hoa Kỳ
Ngày giảng: 05-06-2021

⫸ Tổng hợp theo chủ đề:
– Xem Tất Cả Video: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC8e_esl6luk4T2IdKR4nt7K
– Đàm Đạo: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC_AwsMHdS1oqLNjGJqwL1GZ
– Kinh Duy Ma Cật: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9clHiuA9TB_3uOXDDm0nc1
– Chứng Đạo Ca: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC8uMmtDDoLgdLXvkIBAqTjd
– Kinh Pháp Bảo Đàn: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9-bHp3mK-H0VlrxirWF0cW
– Kinh Tứ Thập Nhị Chương: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC8I4YbGqX5VHXz7mM1Hbxy7
– Nhập Phật Tri Kiến: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC85FwDEq3Z1erjx70w1OQLM
– Phút Giây An Lạc: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9cq-NitEpsprlIMnzs-BDj
– Công Phu Hành Trì: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9jaB-zJMUfD44lw51H_SdD
– Món chay Thầy nấu: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9Xki-QuwuayVKyT9RiDlBN
– Công Tác Từ Thiện: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC-Sbw8RSkmquqK5NcHNS_8M
– Phút Giây An Lạc: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9cq-NitEpsprlIMnzs-BDj
– Những Bài Giảng Khác: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC_6MvLC4bQS887EyJl99uI8
– Chú Chó Xê Xê: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC-UlBbY88XPobUKY2_uPS2J
– Chất Dứt Tranh Cãi – Kinh Sơ Thời: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC_Ulm62_oZm1btWiPOjJjrs
– Kinh Về Thanh Tịnh: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC-qT6jtIph4c2GDSQf0JzBQ
– Trích đoạn giảng hay: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC-9NZe7Ntwct-NfJ6kpYdz2
– Nhất Thiết Duy Tâm Tạo: https://youtube.com/playlist?list=PLI29mygEWlC9_kmqwdwX5g5UYX22dmBXw

——————————————————-
Đây là kênh youtube chính thức chỉ đăng tải bài giảng của Thầy Thích Thiện Tài. Nhóm phụ trách kênh là phật tử, do đó cần liên lạc Thầy hãy thông qua Facebook riêng hoặc Zalo riêng của Thầy.
Thông tin liên hệ:
+ Facebook của Thầy: https://www.facebook.com/thichthientai
+ Zalo của Thầy: 001 951 772 8739 (Virginia, Hoa Kỳ)
+ www.thichthientai.com
——————————————
⫸ Ủy quyền upload video: Kênh này đã được sự đồng ý đăng tải của Thượng Tọa Thích Thiện Tài. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
⫸ Do not re-up (copyright)

#thichthientaicom #thichthientai #thíchthiệntài #thầythiệntài #thượngtọathíchthiệntài

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE