Doanh nghiệp BOT "cầu cứu", Bộ GTVT đề xuất tăng phí | VTC Now

VTC Now | Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp dự án BOT bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp BOT "cầu cứu", Bộ GTVT đề xuất tăng phí | VTC Now

Doanh nghiệp BOT "cầu cứu", Bộ GTVT đề xuất tăng phí | VTC Now


Tác giả: VTC NOW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *