Domain, DNS, Tên miền là gì? Chúng hoạt động như thế nào?

Ta đã biết mỗi một sản phẩm đều có một địa chỉ IP để có thể truy cập vào Internet. Tuy nhiên, dãy số đấy khá dài, và khó nhớ. Để có thể giúp người dùng dễ …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE