DU LỊCH và KHÁM PHÁ 10 KỲ QUAN NHÂN TẠO CỔ ĐẠI ĐẸP Nhất Thế Giới. Top 10 Man Made Wonders in World.

Du Lịch và Khám Phá 10 Kỳ Quan Nhân Tạo Vĩ Đại và Nổi Tiếng Nhất Thế Giới:

10. ĐỀN PARTHENON tại đất nước Hy Lạp cổ đại.
9. ĐẢO PHỤC SINH nằm giữa Thái Bình Dương thuộc nước Chile.
8. LĂNG TAJ MAHAL tại Ấn Độ.
7. ĐẤU TRƯỜNG COLOSSEUM tại Roma, nước Ý
6. ĐỀN ANGKOR WAT tại Campuchia
5. THÀNH PHỐ KIM TỰ THÁP TEOTIHUACAN tại Mexico
4. THÀNH CỔ BÍ ẨN PETRA tại phía tây nam nước Jordan
3. THÀNH CỔ MACHU PICCHU tại nước Peru.
2. VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH tại Trung Quốc.
1. QUẦN THỂ KIM TỰ THÁP GIZA tại Ai Cập.

Travel and Discover Top 10 Man Made Wonders in the World:
10. Parthenon, Athens, Greece
9. Easter Island, Chile
8. Tai Mahal Temple, India

7. Colosseum, Rome, Italy
6. Ankor Wat, Cambodia
5. Pyramid of Teotihuacan, Mexico
4. Petra Ancient City, Jordan
3. Machu Picchu, Peru
2. The Great Wall, China

1. Pyramid of Giza, Cairo, Egypt

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE