EXCEL Cơ bản -  Bai 4  - Thiết lập chế độ hiển thị và trang in (Page layout và View) - AnhPhuongIT

Giúp mọi người hiểu và các chế độ hiển thị, lựa chọn chế độ hiển thị cho phù hợp. Thiết lập chế độ in, căn lề, khổ giấy, chiều giấy cho phù hợp với yêu cầu

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE