Excel - Tìm kiếm dữ liệu trong bảng 2 chiều (Index & Match) | Hanh Le

Để tìm kiếm video của mình, các bạn sử dụng từ khóa là nội dung video các bạn muốn tìm kèm theo tên của mình. Ví dụ:
Word Hanh Le
Excel Hanh Le
Ky nang viet Hanh Le

Blog: http://sotaycuahanh.blogspot.com/


Excel – Tìm kiếm dữ liệu trong bảng 2 chiều (Index & Match)

Các bạn có thể vào blog của mình để xem hướng dẫn cách trình bày một bài luận văn (đánh số trang, tạo mục lục, trích dẫn tài liệu tham khảo,…)

Excel – Tìm kiếm dữ liệu trong bảng 2 chiều (Index & Match) | Hanh Le

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE