FireAnt - Hướng dẫn sử dụng watchlist

Hướng dẫn sử dụng watchlist để theo dõi danh mục cổ phiếu bạn quan tâm.
#fireant #fireantforweb
——————————————————————-
▶️ Xem các video hữu ích về đầu tư chứng khoán:

1. Hướng dẫn sử dụng bộ lọc Realtime (chỉ có ở FireAnt): http://bit.ly/LocCophieuRealtime
2. Hướng dẫn sử dụng Watchlist: http://bit.ly/SudungWatchlist
3. Hướng dẫn tương tác cộng đồng Nhà đầu tư chứng khoán: http://bit.ly/TuongtacCongdong
4. Giới thiệu tính năng Đa màn hình (chỉ có ở FireAnt): http://bit.ly/DaManHinh
5. Giới thiệu FireAnt for Web – Phần mềm hỗ trợ đầu tư chứng khoán số 1 Việt Nam: http://bit.ly/FireAntForWeb
6. Giới thiệu chi tiết giao diện FireAnt for Web – Phần mềm hỗ trợ đầu tư chứng khoán số 1 Việt Nam: http://bit.ly/ChiTietFireAntForWeb

——————————————————————-
▶️ Cập nhật thông tin mới nhất về FireAnt Media:
Website: https://fireant.vn
Corporate:https://corporate.fireant.vn
Facebook: https://www.facebook.com/FireAnt.vn
Youtube: https://www.youtube.com/c/FireAntMedia

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE