Giải bóng chuyền được tổ chức tại sân bóng chuyền mỹ hương thuộc trướng THPT Mỹ Hương Huyện Mỹ Tú .

Giải Bóng Chuyền Học Sinh Mở rộng năm 2020 . Đội Long Hưng Vs Huỳnh Hữu Nghĩa

Giải Bóng Chuyền Học Sinh Mở rộng năm 2020 . Đội Long Hưng Vs Huỳnh Hữu Nghĩa


Tác giả: Dương Trô

SHARE