http://dayboi.vn/
Một trong những yếu tố quan trọng khi bơi đó là nhịp thở .Chính vì vậy chúng tôi muốn giới thiều đến cho các bạn cách thở trong bơi sải.
Chúc các bạn thành công!

Học Bơi cấp tốc - Dạy Bơi Sải - Kỹ thuật bơi sải cơ bản ( tập thở)

Học Bơi cấp tốc – Dạy Bơi Sải – Kỹ thuật bơi sải cơ bản ( tập thở)


Tác giả: Học Bơi

SHARE