Hướng dẫn cài đặt Plugin YouTube Cho Volumio Không cần API , zalo 0975351877

https://github.com/patrickkfkan/volumio-youtube2
putty https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Liên hệ zalo 0975351877

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE