HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG THÚ CƯNG | BUDDY ADVENTURE GUIDELINE | POKÉMON GO VIỆT NAM

Nối tiếp chuỗi Series In-game Guideline thì video này bọn mình sẽ mổ xẻ về chức năng Buddy, tạm dịch là Thú Cưng. Vào tháng 12.2019, game đã có bước đột …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE