HƯỚNG DẪN: LÀM  TỎI ĐEN NGON TUYỆT. HỒNG LỰU

NGUYÊN LIỆU ;
1 KG TỎI CÔ ĐƠN
1 LON BIA

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE