Lang Thang Trên Cánh Đồng Lượm Trứng Vịt và Làm Món Ăn Toàn Trứng Vịt - Tập 81

Hôm nay chúng em lên cánh đồng gần nhà đã thu hoạch lúa, nhìn đàn vịt đang thả trên đồng liền chạy vào lượm trứng vịt đẻ rơi về làm món ăn trứng vịt xào …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE