NHỮNG ‘TOÀ THÁP VÀNG’ TRONG LÀNG NBA NBA là giải đấu của những siêu nhân. Tuần trước, chúng ta đã điểm qua những nấm lùn quái kiệt trong lịch sử.

NHỮNG 'TOÀ THÁP VÀNG' TRONG LÀNG NBA (CẦU THỦ CAO LỚN TẠI NBA)

NHỮNG 'TOÀ THÁP VÀNG' TRONG LÀNG NBA (CẦU THỦ CAO LỚN TẠI NBA)


Tác giả: BLV Anh Quân Bóng Rổ

SHARE