Phim ngắn: Tuổi Trẻ Của Bạn Là Ai? (Trailer)

#TuoiTreCuaBanLaAi #TAGchannel #TAGteam #HVT
Phim ngắn “Tuổi Trẻ Của Bạn Là Ai?” là đoạn phim nói về tình cảm thời học sinh cấp ba, và tình bạn trong sáng của các bạn trẻ.
✦ Liên hệ quảng cáo
☎: 0966139567
✦ Facebook:Thái Minhh : https://www.facebook.com/minhthai10199
Mail: tvtag.vn@gmail.com
——– Các diễn viên ——-Click here :
☆ Đức Bình – Đức Bình : https://www.facebook.com/binh.vu.7564129
☆ Thùy Linh – Anh Thảo: https://www.facebook.com/linh.sun.3?fb_dtsg_ag=AdzTwAiV9x7s-eO7UVcqFnaO4I5pUJm8fp0S8sf_YeS3jA%3AAdw9zAihtp1cG2ztpMIsMXlv1evBv1gsn96aUIvEq1Ij9g
☆ Ngọc Huyền – Tường Vy: https://www.facebook.com/tranngoc.huyen.9081
☆ Duy Thái – Minh Đức: https://www.facebook.com/phannguyen.thai?fb_dtsg_ag=AdzTwAiV9x7s-eO7UVcqFnaO4I5pUJm8fp0S8sf_YeS3jA%3AAdw9zAihtp1cG2ztpMIsMXlv1evBv1gsn96aUIvEq1Ij9g
☆ Hồng Đức – Bình Minh: https://www.facebook.com/duc.bill.0408?fb_dtsg_ag=AdzTwAiV9x7s-eO7UVcqFnaO4I5pUJm8fp0S8sf_YeS3jA%3AAdw9zAihtp1cG2ztpMIsMXlv1evBv1gsn96aUIvEq1Ij9g
Ⓕ Facebook : https://www.facebook.com/TAG-Channel-304857820284312/
© Bản quyền thuộc về TAG channel

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE