[QUẨY TOANG PHỐ ĐI BỘ] Làm gì phải Hốt – JustaTee, Hoàng Thùy Linh, Đen By B-Wild| Dancing In Public

MV Làm Gì Phải Hốt : https://youtu.be/1seYuaWehxY
(*) Choreography: Thùy Dương, Bin và Boo cùng cảm hứng từ #anysongchallenge
(*) Music : Làm Gì Phải Hốt – Hoàng Thùy Linh × JustaTee × Đen
(*) Fanpage : https://www.facebook.com/b.wild.crew/
Hotline : 039 7746 729
B-Wild’s latest project Làm Gì Phải Hốt – Hoàng Thùy Linh × JustaTee × Đen Dance ver has been released ^^ Hope you guys enjoy it. Send lots of love and support B-Wild. Let’s replay, like and share the video to your friends. Subscribe us for many projects in the future.
#LamGiPhaiHot #HoangThuyLinh #JustaTee #Den #NSNDCongLy

[QUẨY TOANG PHỐ ĐI BỘ] Làm gì phải Hốt - JustaTee, Hoàng Thùy Linh, Đen By B-Wild| Dancing In Public

[QUẨY TOANG PHỐ ĐI BỘ] Làm gì phải Hốt – JustaTee, Hoàng Thùy Linh, Đen By B-Wild| Dancing In Public


Tác giả: B-Wild Official

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *