Sách nói – Những câu chuyện làm kinh ngạc giới phong thủy || Phong thủy học

Sách nói , Những câu chuyện làm kinh ngạc giới phong thủy thế giới ở Trung Quốc.
Trong giới phong thủy vẫn thường lưu truyền câu nói này như một lời nhắc nhở: “Ngươi không động đến ta, ta cũng nhất định không động đến ngươi“. Người xưa rất hiểu sức nặng của câu nói ấy và luôn coi trọng những quy tắc phong thủy linh thiêng.
Tương truyền khi vua Càn Long muốn xây dựng một khu vườn lớn ở nơi có phong cảnh tuyệt đẹp của thành Bắc Kinh, có người nói với ông rằng bên dưới chân núi Vạn Thọ có ngôi mộ cổ không thể động tới, là nơi an táng một vị vương phi đời nhà Minh…
#phongthuy #sachnoi #phongthuyhoc # audiobook

Sách nói - Những câu chuyện làm kinh ngạc giới phong thủy || Phong thủy học

Sách nói – Những câu chuyện làm kinh ngạc giới phong thủy || Phong thủy học


Bản quyền sở hữu bởi: PHONG THỦY HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *