Sập công trình ở Đồng Nai: Công nhân không có đồ bảo hộ | VTC Now

VTC Now | Vì đồng tiền, vì cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, những lao động nghèo chấp nhận làm việc tại công trình xây dựng mà trên người hoàn toàn không có một trang thiết bị bảo hộ nào.

Sập công trình ở Đồng Nai: Công nhân không có đồ bảo hộ | VTC Now

Sập công trình ở Đồng Nai: Công nhân không có đồ bảo hộ | VTC Now


Bản quyền sở hữu bởi: VTC NOW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *