Stranger Things – TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH SEASON 1

Facebook của bọn tớ: https://facebook.com/phephim
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Video này tóm tắt và giải thích các diễn biến của phần một của show truyền hình Stranger Things của Netflix.

Music: Stranger Things theme song

Images and video from Stranger Things are the property of their creators, used here under fair use.

Stranger Things - TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH SEASON 1

Stranger Things – TÓM TẮT VÀ GIẢI THÍCH SEASON 1


Tác giả: Phê Phim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *