Sư thầy chỉ cách tự xem phong thủy, chọn hướng xây nhà mà khong cần phải đi xem

PHÁP THOẠI HOẰNG PHÁP là kênh Youtube chuyên đăng tải các bài giảng (pháp thoại) Phật giáo của những giảng sư hàng đầu hiện nay: Thích Chân Tính, Thích Bửu Chánh, Thích Quảng Thiện, Thích Trí Chơn, Thích Trí Minh, Thích Chân Quang, Thích Thiện Thuận, Thích Tâm Nguyên… và các chương trình Phật giáo tại chùa Hoằng Pháp như: Diệu Âm Hoằng Pháp, Ánh Sáng Phật Pháp, Hoa Mặt Trời… các khóa tu Phật Thất, khóa tu một ngày, khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp

Sư thầy chỉ cách tự xem phong thủy, chọn hướng xây nhà mà khong cần phải đi xem

Sư thầy chỉ cách tự xem phong thủy, chọn hướng xây nhà mà khong cần phải đi xem


Bản quyền sở hữu bởi: Tà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *