Ta Đang Làm Gì, Năm Lễ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp

⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDung
Bài pháp thoại Ta Đang Làm Gì, Năm Lễ do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 23-01-1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp (Thầy) Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng http://bit.ly/tnhathanh
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE