Tâm tư của doanh nghiệp trước buổi đối thoại với Thủ tướng | VTC Now

VTC Now | Dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Trong cuộc đối thoại với Thủ tưởng, các doanh nghiệp này mong ước gì để hoạt động sản xuất có thể quay trở lại đúng quỹ đạo?

Tâm tư của doanh nghiệp trước buổi đối thoại với Thủ tướng | VTC Now

Tâm tư của doanh nghiệp trước buổi đối thoại với Thủ tướng | VTC Now


Tác giả: VTC NOW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *