Thành Đạt giải đáp những cemented khi antifan nói xấu.

Tham gia Group : https://www.facebook.com/groups/808824169977572
fb cá nhân Nguyễn Thành Đạt : https://www.facebook.com/thanhdattube37

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE