Thủ thuật Excel | Chèn dòng trống xen kẽ giữa các dòng dữ liệu

Thủ thuật Excel | Chèn dòng trống xen kẽ giữa các dòng dữ liệu.
Học Excel cùng ĐT Nguyễn:
▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”: ​http://bit.ly/ex101_dtnguyen
▷ Xem ngay “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: http://bit.ly/vba101_dtnguyen

▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk
▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
? Học Excel, Có Việc Ngay: ​https://www.hocexcel.online/ex101
? Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
? Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: ​https://www.hocexcel.online/dv101​

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE