[Vietsub-Kara] Đợi Tàu Điện Ngầm- Trương Tử Hào| 張紫豪 – 地鐵等待

張紫豪 – 地鐵等待
作詞:Roma、蘿蔔哥哥、M4D、檯燈、ODD
作曲:Roma、蘿蔔哥哥、M4D、檯燈、ODD
編曲:勝嶼

我的眼睛望著窗外
幻想如何對你表白
心事寫滿臉龐
已經不用去猜
未來還有多遠才來
愛已變為等待
錯過這一站
我將獨自消逝於人海
我一個人站在街邊
幻想著你還能出現
我還是 依然
忘不掉你調皮的笑臉
回想我們那些從前
那些一起走過的昨天
太多的 眷戀
關於你都顯得特別
指尖還 殘留你的溫度
擦肩而過的很倉促
你的背影 讓我目光停駐
我的眼睛望著窗外
幻想如何對你表白
心事寫滿臉龐
已經不用去猜
未來還有多遠才來
愛已變為等待
錯過這一站
我將獨自消逝於人海
回想我們那些從前
那些一起走過的昨天
太多的 眷戀
關於你都顯得特別
指尖還 殘留你的溫度
擦肩而過的很倉促
你的背影 讓我目光停駐
我的眼睛望著窗外
幻想如何對你表白
心事寫滿臉龐
已經不用去猜
未來還有多遠才來
愛已變為等待
錯過這一站
我將獨自消逝於人海
我的眼睛望著窗外
幻想如何對你表白
心事寫滿臉龐
已經不用去猜
未來還有多遠才來
愛已變為等待
錯過這一站
我將獨自消逝於人海

#張紫豪
#地鐵等待
#doitaudienngam
#truongtuhao

[Vietsub-Kara] Đợi Tàu Điện Ngầm- Trương Tử Hào| 張紫豪 - 地鐵等待

[Vietsub-Kara] Đợi Tàu Điện Ngầm- Trương Tử Hào| 張紫豪 – 地鐵等待


Tác giả: Chanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *