VOH 2020 | Tập 2: Tại sao ô tô phải sát lề và CSGT chạy vị trí nào ? | VIỆT LÊ channel

Tại sao phải dành hết 2 lane đường trái phải cho đua xe đạp? Tai sao ô tô xe máy phải tấp sát lề phải nhường đường cho đoàn đua ? Video này sẽ giải thích …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE